Gratis lespakket rond GIS en mobiliteit

Met behulp van de Fietsbarometer worden leerlingen als burgerwetenschappers betrokken bij de fietsveiligheid in hun schoolomgeving. Ze duiden hun eigen routes aan, beoordelen de fietsveiligheid ervan en gaan hiermee aan de slag in een Geografisch Informatie Systeem (GIS).

Eenvoudig in gebruik
 

Installatie van software is niet nodig. Leerkrachten kunnen rekenen op tutorials, nascholingen en ondersteuning, en leerlingen krijgen duidelijke instructies hoe ze het webplatform moeten gebruiken.

Fietsbarometer, iets voor jou?

Ontworpen voor derde graad secundair onderwijs
Toepasbaar in aardrijkskunde, MAVO, PAV, projectwerk, ...
Beschikbaar vanaf 1 maart 2020, voorzie 2 tot 3 lesuren

DOE MEE MET JOUW SCHOOL !


Al 188 scholen geregistreerd

Al 667 klassen nemen deel

Al 47347.00 kilometer gedigitaliseerd


Interesse in de data? Neem contact op met het Fietsbarometer-team!